Worldline volgt de crisis in Oekraïne op de voet om de continuïteit van de activiteiten voor onze klanten te verzekeren.

Onze teams zijn volledig gemobiliseerd en met de hoogste normen van de nieuwste beveiligings-technologieën die reeds zijn geïmplementeerd, blijven wij, zoals steeds, extra waakzaam om ervoor te zorgen dat al onze klanten goed beschermd zijn.

 

Maatregelen en gevolgen

Internationale financiële sancties tegen Russische banken in verband met de crisis in Oekraïne beginnen gevolgen te hebben voor bedrijven in heel Europa. De Centrale Bank van Rusland heeft een verbod ingesteld op het overmaken van geld van Russische banken naar een lijst van Europese banken. De maatregelen zijn in Rusland op 2 maartom 12.00 uur in werking getreden. Bovendien hebben Visa en Mastercard aangekondigd dat zij hun netwerkdiensten in Rusland zullen opschorten.  Dit wat betekent dat door Russische banken uitgegeven Visa en Mastercard kaarten niet langer door de netwerken van Visa, Mastercard en American Express zullen worden ondersteund en dat Visa en Mastercard kaarten uitgegeven buiten Rusland niet bij Russische handelaren of geldautomaten zullen werken. Voorts moet Worldline zelf beperkingen opleggen aan banken en andere financiële instellingen als gevolg van sancties die door de EU, de VS, het VK en andere landen zijn opgelegd.

Als gevolg van deze geopolitieke omstandigheden op de betalingsmarkt die buiten de redelijke controle vallen, kan Worldline niet langer garanderen dat zij of haar financiële dienstverleners in staat zullen zijn om de verwerking van betalingen, de inning van clearing en de verwerking van transacties met kaarten of alternatieve betaalmiddelen uitgegeven in Rusland of uitgevoerd in Russische roebel (RUB) en Wit-Russische roebel (BYN) voort te zetten. Daarom, in deze situatie van overmacht, en om de financiële verliezen voor u en Worldline te beperken, is Worldline genoodzaakt om de diensten vermeld in onze overeenkomst met betrekking tot transacties gemaakt in Russische en Wit-Russische Roebel met onmiddellijke ingang en tot nader order op te schorten.

 

Wat betekent dit?

Tot nader order kunnen transacties met betaalmiddelen die in Rusland zijn uitgegeven of die in Russische roebel (RUB) en Wit-Russische roebel (BYN) zijn uitgevoerd, niet meer worden verwerkt en worden deze dus geweigerd.

Wij verzoeken u waakzaam te blijven en ons op de hoogte te brengen, indien u belangrijke veranderingen in de transactiestromen opmerkt die te wijten kunnen zijn aan deze beperkingen.

Wij blijven de situatie op de voet volgen en zullen u zo nodig op de hoogte houden. Gelieve contact op te nemen met onze klantenservice als u vragen hebt.