Blog / Actueel /

Update 29/4: Op deze steunmaatregelen heb je als handelaar recht

 

Peter Goettler

Global Director

 

Update 29/4: Op deze steunmaatregelen heb je als handelaar recht
 

Er is een kleine verbetering op komst in deze coronacrisis. Alle winkels mogen de deuren opnieuw openen. Jammer genoeg valt de horeca hier nog steeds buiten. Om de schade te beperken kan je aanspraak maken op allerlei combineerbare steunmaatregelen. Dit overzicht vullen we regelmatig aan.

Zowel op federaal, regionaal als zelfs lokaal vlak proberen overheden te helpen in deze moeilijke periode. Wil je meer weten over de maatregelen? Klik dan hier. 
 

 


Federaal
 

1. Fiscale schulden en btw  
 

Bij de FOD Financiën kunnen alle ondernemers die hinder ondervinden van het coronavirus - ook de zaken die open mogen blijven - tegen uiterlijk 30 juni 2020 een aanvraag indienen. Op die manier kan je overschakelen voor een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling voor volgende schulden:

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

 

Update 29 april: Goed nieuws voor wie een beroep heeft gedaan op een van de steunmaatregelen van de gewesten en gemeenschappen. Deze zullen belastingvrij zijn, zo besliste de federale overheid. Het gaat onder meer over de hinderpremie in de verschillende gewesten en de corona compensatiepremie (Vlaanderen).

 

2. Extra financieringsmaatregelen:
 

De federale overheid sprak samen met de bankensector volgende maatregelen af:

 • Bij je bank kan je nu betalingsuitstel van je lopende kredieten aanvragen tot 30 september 2020. De bank zal je hiervoor geen bijkomende kosten aanrekenen.
 • Nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen van maximaal 12 maanden die je aanvraagt tot en met 30 september 2020 vallen onder de garantieregeling die overheid en banken uitwerkten. Zo wordt jouw zaak financieel uit de wind gezet zonder grote risico’s voor jou.

 

3. Sociale bijdragen 
 

Ook voor de betaling van je sociale bijdragen als zelfstandige zijn er volgende opties uitgewerkt:

 • een vermindering van je sociale bijdragen voor 2020
 • uitstel van betaling met één jaar: tot 15 juni kan je bij je sociaal verzekeringsfonds een betalingsuitstel aanvragen voor de sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Wees gerust, voor dat uitstel zal je verzekeringsfonds je geen extra kosten aanrekenen. Ook al je sociale rechten zoals ziekteverzekering of moederschapsverlof blijven gegarandeerd. Let wel: dit uitstel is geen afstel.
 • vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van dit jaar: die kan je tot 15 juni aanvragen bij het RSZV. Vergeet zeker niet te vermelden op het aanvraagformulier en bij de begeleidende mail dat je de aanvraag indient omdat je problemen ondervindt door het coronavirus. In deze periode van vrijstelling bouw je geen pensioenrechten op, maar ben je wel nog in orde met de ziekteverzekering en met de kinderbijslag.
 • Handig: de RSZV richtte een corona callcenter op met gratis nummer 0800 12 018.

   

4. Werkgeversbijdragen
 

Heb je personeel in dienst? Dan betaal je ook elk kwartaal werkgeversbijdragen. Die betalingen worden nu automatisch uitgesteld tot 15 december voor horecazaken en retailers die verplicht moesten sluiten. Moest je jouw zaak sluiten omdat je de sanitaire regels niet kon naleven, dan kan je uitstel van betaling krijgen met een verklaring op eer.
 

5. Vervangingsinkomen
 

Misschien heb je als zelfstandige recht op een vervangingsinkomen. Het gaat om een bedrag van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro als je kinderen ten laste hebt. Het zogenaamde crisis-overbruggingsrecht vraag je aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Hier lees je wie in aanmerking komt. Goed om te weten: ook je meewerkende partner of startende zelfstandigen die in maart pas aangesloten zijn hebben toegang tot dit systeem. Je hebt recht op een volledig maandbedrag als je een maart en april door corona 7 opeenvolgende kalenderdagen niet hebt kunnen werken. Een situatie waar de meesten zich wel in herkennen, helaas. Ook erg interessant om te weten is dat je nog altijd recht hebt op een volledige uitkering bij een gedeeltelijke stopzetting van je activiteiten. Bijvoorbeeld als jouw restaurant is gesloten maar je wel nog afhaal of leverdiensten verzorgt. 
 

Update 29 april: Het crisis-overbruggingsrecht is verlengd tot eind mei. Ook wie op 4 mei zijn zaak opnieuw kon openen, krijgt dit nog automatisch uitgekeerd voor mei. Je hoeft dit niet opnieuw aan te vragen. Het volstaat dat je van 1 tot en met 3 mei verplicht gesloten was.

 

6. Tijdelijke werkloosheid


Heeft mijn personeel ook recht op tijdelijke werkloosheid bij een gedeeltelijke sluiting? Ja, die spelregels zijn recent vereenvoudigd. Voor de periode van 13 maart tot 30 juni 2020 kan je nu met één formulier je aanvraag indienen bij de RVA, met COVID-19 als reden.

 

7. Nieuw: moratorium op faillissementen en inbeslagnames

Tot 17 mei is de faillissementsprocedure bevroren voor ondernemingen die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis. Deze maatregel geldt niet voor ondernemingen die voor de crisis al in faillissement verkeerden. Dankzij deze maatregel ben je beschermd tegen schuldeisers, die niet kunnen vragen je failliet te verklaren. Meer info in dit koninklijk besluit.

 


Vlaanderen

 

1. Hinderpremie
 

Als je vanaf 14 maart tot 6 april volledig moest sluiten, dan kan je bij Vlaio een corona hinderpremie van 4.000 euro aanvragen. Sinds 25 maart hebben ook kappers recht op deze premie. Ook als je online nog actief bent, heb je recht op een hinderpremie. Na 6 april wordt de hinderpremie vervangen door een sluitingspremie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. 
 

2. Schuldwaarborgregeling en overbruggingskrediet
 

De Vlaamse regering breidde sinds 23 maart de waarborgregeling bij PMV/z uit voor de financiering van schulden tot 12 maand. Dankzij die uitbreiding kan je ook voor niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Het is je bank of leasingmaatschappij die bekijkt of je in aanmerking komt voor een waarborg. Meer info vind je hier
 

Update 29 april: Heb je bij PMV/z zelf een lening lopen, dan verleent PMV/z nu een betalingsuitstel van drie maanden. Ontdek in dit overzicht of jij daar ook voor in aanmerking komt.

 

3. Fiscale maatregelen
 

Vlaanderen werkte ook een resem Vlaamse belastingmaatregelen uit:

 • uitstel van onroerende voorheffing voor bedrijven: het aanslagbiljet ontvang je vanaf september;
 • uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting door de betaaltermijn te verlengen naar zes maanden;
 • soepel toestaan van afbetalingsplannen.


4. Eenmalige compensatie voor bedrijven die open blijven
  
Op 1 april kondigde de Vlaamse regering een reeks nieuwe steunmaatregelen aan. Bedrijven die open blijven maar een zwaar omzetverlies - van minstens 60 procent -  hebben geleden hebben recht op een eenmalige compensatie van 3.000 euro. Wie komt onder meer in aanmerking? Cateraars, kinesitherapeuten of tandartsen, … Ook voedingswinkels die door een gebrek aan klanten een zwaar omzetverlies lijden, bijvoorbeeld pralinewinkels, kunnen de compensatiepremie aanvragen. Ook zelfstandigen in bijberoep die evenveel sociale bijdragen betalen komen in aanmerking voor de volledige premie. Betaal je minder sociale bijdragen, dan heb je recht op een compensatie van 1.500 euro. Hoe je de premie kunt aanvragen vind je terug op de website van Vlaio
 

5. Nieuw: COVID-19 waarborg
  
Dankzij de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels, trekt Gigarant de waarborgcapaciteit op van 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro. Deze crisiswaarborg geldt voor een termijn van maximaal 6 jaar, en is enkel toegankelijk voor ondernemingen die op 31 december 2019 niet in moeilijkheden waren. De te betalen premie ligt lager dan de huidige Gigarant-premie. Interesse? Meer info lees je hier.

 

6. Nieuw: de corona-lening
  
Binnenkort kunnen zelfstandigen en kmo’s bij PMV een corona-lening aanvragen van minimum 25.000 euro en maximum 2 miljoen euro. Deze achtergestelde lening op 3 jaar kan zorgen voor wat financiële ademruimte. De voorwaarden verschillen per doelgroep, ontdek ze hier.

 


Wallonië

 

1. Forfaitaire vergoeding:


Vanaf 27 maart kan je als getroffen handelaar een forfaitaire vergoeding aanvragen, die midden april wordt uitbetaald. De premie bedraagt 5.000 euro voor handelaars die helemaal moesten sluiten door de Nationale Veiligheidsraad.

Update 29 april: De groep handelaren die recht hebben op een hinderpremie van 5.000 euro werd op 22 april uitgebreid door de Waalse regering. Ook handelaars die aanzienlijke schade ondervinden door deze crisis hebben nu recht op een hinderpremie van 2.500 euro. Meer info op dit platform

 

2. Financieringsmaatregelen
 

Tot eind april kan je je lening bij een Waalse financiële instelling (SRIW, Groupe Sogepa, SOWALFIN, investst) laten bevriezen.

Extra financieringsmaatregelen:

 •  een waarborgregeling door SOWALFIN op bestaande kredietlijnen bij je bank
 •  bij Sogepa kan je terecht voor bijkomende kredieten

 

3. Nieuw: het reboundkrediet
 

Om zelfstandigen en ondernemingen financiële ademruimte te verlenen, kunnen ze nu bij de bank een ‘reboundkrediet’ aanvragen. Het gaat om een lening van maximaal 45.000 euro tegen een gunstig tarief en met een looptijd van maximaal 5 jaar. De lening vraag je aan bij je bank, en wordt voor een derde door SOWALFIN betaald. SOWALFIN staat bovendien garant voor 75% van de terugbetaling. Pas op: als je al een forfaitaire vergoeding hebt aangevraagd, kom je niet in aanmerking voor deze lening. Meer details op 1890.be.

 


Brussel

 

1. Forfaitaire vergoeding
 

Er bestaat ook een eenmalige Brusselse hinderpremie van 4.000 euro voor iedereen die verplicht moest sluiten. Hou 1819.brussels in de gaten voor details over de aanvraag.
 

2. Financiële maatregelen
 

Opschorting van de city taks voor het eerste semester.

Cashflowproblemen door corona? Het Brussels Waarborgfonds kan helpen.

Extra financieringsmaatregelen:

 • check finance&invest.brussels voor leningen tegen een verlaagde intrestvoet. Vooral gericht aan de horecasector.
 • uitstel van kapitaalaflossingen van leningen bij finance&invest.brussels
 • als horeca-ondernemer heb je misschien ook recht op de versnelde verwerking en uitbetaling van economische expansiesteun.

 


Lokale overheden

 

Ook lokale overheden staan klaar om te helpen. Bekijk dus zeker wat je stad of gemeente aanbiedt! Check de website van VVSG om te zien hoe de coronarichtlijnen de publieke dienstverlening beïnvloedt of om een overzicht te vinden van lokale economische maatregelen.