FAQ over betaalterminals

Wijzig de naam van het bedrijf op de tickets (Shop logo) - MENU 4 4 5 wachtwoord 3


1. Vanuit het basisscherm :

    Druk op de MENU-toets (op de module aan de handelaarszijde. Indien er slechts één module aan de klantzijde is:                                                                             start met STOP dan OK dan MENU)

 

2. Op het volgende scherm :

    Druk op « 4 BETAALKAARTEN»

 

3. Op het volgende scherm :

    Druk op « 4 PARAMETERS»

 

4. Op het volgende scherm :

    Druk op « 5 ACQUIRER PARAMETERS»

 

5. Op het volgende scherm :

    Voer de laatste 4 cijfers van het terminalnummer in + Druk op OK (sticker met de TID op of onder de terminal)

 

6. Op het volgende scherm :

    Druk op « 3 LOGO WINKEL»

 

7. Op het volgende scherm :

    Druk op de toets onder « CHANGE ».

                                                                    U kunt de gele CORR toets gebruiken om de oude tekens te wissen. Nadat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, drukt                                                                     u op de groene OK-toets om te bevestigen.

                                                                    Opmerking:
                                                                    Er staan ook tekens op de toetsen van uw terminal. Om een bepaalde letter te kiezen, moet u de toets                                                                     een aantal malen indrukken tot u het juiste karakter ziet verschijnen.
                                                                    Met de toets Menu kunt u schakelen tussen hoofdletters, kleine letters, cijfers of speciale tekens zoals ". , ! # $ % &                                                                     ...". 
                                                                    Met de "functie"-toets rechtsonder "=>" kunt u de cursor naar rechts verplaatsen

 

8. Op het volgende scherm :

    Selecteer "JA" om op alle acquirers van toepassing te zijn, selecteer anders "NEE" (druk op de knop onder de keuze)                                                                      op het scherm.